Välkommen!

Här på socialhallbarhet.se möts vi som engageras av att göteborgssamhället ska utvecklas på ett socialt hållbart sätt. Skapa ett medlemskonto och börja nätverka! Yrkesverksam, forskare, student eller engagerad – vill du vara med?  Så här funkar det

Community

socialhallbarhet.se

Samtal, fördjupning och stödmodeller i arbetet för social hållbarhet

pivi

pivi.socialhallbarhet.se

Pivi -projekt, idéer, verksamheter, inspiration. Eller en plattform för socialt utvecklingsarbete och en dynamisk uppvisning i hur olika aktörer i Göteborgs Stad arbetar med social utveckling.

Stadsutveckling

stadsutveckling.socialhallbarhet.se

Kunskapsmatrisen är en webbaserad kunskapsbank som samlar forskning och kunskap om social hållbarhet i relation till fysisk miljö. Här kan du läsa systematiserad kunskap och få olika konkreta exempel på mötet mellan social och fysisk form i Göteborg och andra städer. Du kan också dela med dig av din egen kunskap.

Samverkan

samverkan.socialhallbarhet.se

Redskapet för att förenkla samverkan mellan stadens organisationer och sektorn social ekonomi. Här hittar du information och tips på hur du påbörjar ett nytt eller vidareutvecklar ett pågående samarbete.

Medinflytande

dialog.socialhallbarhet.se

Stödmodellen för dialog syftar till att främja hållbar och effektiv hantering av vanliga utmaningar som dialogledare ställs inför. Modellen ger stöd för inför nästa steg i en dialogprocess, erbjuder checklistor och visar på goda exempel.