Tack för den här tiden!

Socialhallbarhet.se kommer inte längre att drivas eller utvecklas vidare. Vissa av de undersidor och områden som du tidigare hittat här har flyttat till andra webbplatser. Andra sidor och det material som hörde till har vi arkiverat. Funktionen som community och socialt nätverk är inte längre i drift. Men du kan fortfarande hitta nästan allt via länkarna nedan.

 

Tack till alla er som bidragit till socialhallbarhet.se under åren.

 

Har du frågor? Kontakta Social resursförvaltning.

 

 

Sidor som fått nya hem:

Sidan Samverkan har flyttat till samverkancivilsamhallet.goteborg.se

Verktyget PIVI har flyttat till pivi.goteborg.se

Satsningen Jämlikt Göteborg – hela staden socialt hållbar har flyttat till goteborg.se/jamlikt

Våra andra sidor:

Medinflytande – Arkiverad i väntan på nytt hem

Stadsutveckling Kunskapsmatrisen – Arkiverad i väntan på nytt hem