Jämlikt Göteborg – Hela staden socialt hållbar

logga_gör_göteborg_jämlikt

Nu kan du läsa om Jämlikt Göteborg på Göteborgs Stads hemsida: goteborg.se/jamlikt